305-Z1.4a
vondst


Deel van een Brilfibula uit de Late Bronstijd

18,5 x 30 x 60 mm.

Previous Home Next