Schroef Alie en Anne Schroef

Laatst schreef ik een stukje over door mij gevonden ringen. Ik eindigde dat verhaal met een trouwring waarin de naam Alie gegraveerd was met de bedoeling de eigenaar daarvan terug te vinden. Nu, dat is gelukt. Helaas leeft de man niet meer maar zijn vrouw wel. Na mij eerste bezoek aan haar was het nog niet zeker of de ring haar echtgenoot had toebehoord omdat ze de hare niet van haar vinger kreeg. Toen dat wel was gelukt belde ze me op en konden we ze vergelijken en kwam onomstotelijk vast te staan dat ze bij elkaar hoorden. De gravering van de namen en een merkteken waren identiek:

1

In het jaar na hun huwelijk in 1951 verloor Anne Boon de ring tijdens zijn werk op land nabij Den Hoorn.
‘s Avonds is hij nog gaan zoeken samen met zijn vrouw Alie Haker, maar zonder succes. Ook in de jaren daarna keken beiden natuurlijk bij elke gelegenheid of ze hem terug konden vinden, maar helaas. Meer dan een halve eeuw na dato is hij dan toch weer opgedoken.


Home