Hulp buiten kantoortijden Knop

 

 

Gedurende de maanden juli en augustus dient u zich buiten kantoortijden altijd eerst telefonisch op de hoogte te stellen waar een dienstdoend arts aanwezig is.
Op het zuidelijk deel van Texel via het nummer van de medische post: 0222 - 327270
Op het noordelijk deel van Texel via het nummer van de daar gevestigde huisartsenpraktijk: 0222 - 316234

Hulp buiten kantoortijden als de medische post gesloten is:
De hulpverlening gedurende die tijden wordt verzorgd via de Centrale Huisartsen Post in Den Helder. Zij coördineren de hulpverlening en de daadwerkelijke geneeskundige hulp wordt verleend door de dienstdoende Texelse huisarts.

Telefoonnummers:

Toeristen: tel. 0222 - 327270
Texelaars: tel. 0222 - 321143
Noodnummer: tel. 0223 - 670444

Zorg, als U contact opneemt met de Huisartsen Post in Den Helder, dat U altijd Uw verzekeringsgegevens bij de hand hebt !