Schroef Geluk Schroef

Het zoeken naar interessante voorwerpen op het strand en op de akkers van Texel is een aangenaam tijdverblijf en levert regelmatig leuke vondsten op, maar dit geldt niet voor iedereen - soms heb je dat: de één heeft altijd pech en een ander heeft keer op keer vreselijk veel geluk. Het is niet eerlijk denk ik dan, maar hoe komt dat toch. Het is niet zo dat als je dat overkomt je er vanuit kan gaan dat veel geluk blijft voortduren, maar zelf vertrouw ik er maar op – blijkbaar is het mij gegund.
Over het algemeen ben ik met weinig tevreden en ben ik blij met de meest onooglijke vondsten – mijzelf bewust van het verhaal er achter, maar dan is er opeens weer zo’n moment van “hoe is het mogelijk”…
Tegenwoordig zoek ik niet zo vaak meer en meestal niet langer dan een uur of twee.
Op een dag – het was al wat later in de middag – besloot ik toch nog even op pad te gaan, gewoon om buiten te zijn. Op het stuk land waar ik toen ging zoeken had ik nog niet veel gevonden, maar het was een fraaie locatie dus daar deed ik het voor. Een poosje heen-en-weer gelopen, want zo gaat dat; baantjes trekken en zorgen dat je zo weinig mogelijk grond overslaat. Enfin, ik had een afspraak dus met een grote boog liep ik na een uur terug naar de auto, ondertussen nog wat met mijn apparaat zwaaiend over een deel van de akker waar ik nog niet was geweest. Een goed signaal maakte mij attent op iets wat half uit de grond stak en ik dus eigenlijk zó had kunnen zien liggen. Het was deze munt:

Solidus

Er zat nog wat aarde aan vastgekoekt, maar verder was de munt vrij schoon en door het gewicht was het duidelijk dat het goud was.
Zo doe je dat dus: gewoon niet te diep nadenken en over een willekeurige plaats heenlopen en dan vind je zo iets moois:

Solidus

Deze munt wordt een solidus genoemd. Het is er een uit de tijd van Lodewijk de Vrome, een zoon van Karel de Grote die regeerde van 814-840. De originele munten uit die tijd zijn buitengewoon zeldzaam. Iets vaker (maar nog altijd minder dan 100) komt dit type voor die in het toenmalige Friese gebied werd geproduceerd. Het randschrift is verbasterd tot een serie letters en tekens die geen enkele betekenis meer hebben. Vaak werden deze munten als sieraad gedragen, wat ook met dit exemplaar het geval is geweest. Ze worden vooral in Noordelijk gelegen gebieden gevonden langs de Noordzeekust: Engeland, Scandinavië en in ons land in Groningen en Friesland.
Zoals toen vaker voorkwam zal dit niet zozeer een betaalmiddel zijn geweest dan wel een ‘relatiegeschenk’. Om je te verzekeren van een goede (handels) relatie werden dit soort geschenken uitgedeeld. Niet aan iedereen natuurlijk – enkel personen met macht en invloed ontvingen deze cadeautjes.
Op de keerzijde is in het midden een kruis zichtbaar want in de Frankische tijd was het Christendom de belangrijkste religie.

Solidus

Door deze vondst wordt dus het belang van Texel in het toenmalige handelscircuit aangetoond. Vooral door de aanwezigheid van veel scherven van geïmporteerd aardewerk uit die periode op ons eiland kan worden geconcludeerd dat er hier veel activiteit was en er sprake was van redelijke welvaart. Gezien het feit dat het hier om een nabootsing gaat kan de productiedatum van de munt ook nog wel een jaar of tien na het einde van Lodewijks regeerperiode zijn geweest.
Het is een flinke munt van 2,2 cm. doorsnee en bijna 4,5 gram zwaar. Onwillekeurig vraagt men zich af hoe zoiets verloren is geraakt. Het was het begin van de Vikingtijd en de bewoners van ons kustgebied waren allemaal van min of meer hetzelfde soort. Ik kan mij voorstellen dat de bezitter van deze hanger een halve (of een héle) zeerover was die er evengoed een hoeve op nahield, want zo ging dat in die tijd. Het was een kranig soort mensen, trots, onafhankelijk èn ondernemend.
Het spreekt voor zich dat ik de directe omgeving van de vindplaats uitvoerig heb
afgezocht naar verder vondsten, Dit leverde niet veel op maar wel vond ik vlak bij elkaar fragmenten van twee sleutels uit dezelfde tijd als de munt:

Sleutels

Bij complete exemplaren bestaat het handvat uit een ovale lus die hier ontbreekt, maar uit de aanzet daarvan kan je afleiden dat het om een dergelijk type gaat. Blijkbaar horen deze drie objecten bij elkaar, maar het verhaal er achter is mij nog duister. Zijn ze tesamen of los van elkaar verborgen of verloren?
Tja – deze zaken kan ik nu dus ook aan mijn collectie toevoegen. Wat zal het volgende zijn?Home