Marcus Aurelius    (121 - 180)


Romeins keizer van 161 - 180. Ook filosoof (stoïcijn). Geadopteerd door zijn oom, keizer Antoninus Pius. Wijs en bedachtzaam heerser. Verdedigde zijn rijk tegen de Germaanse Marcomannen.

Aurelius


home