Schroef Ostrogotische en Oost Romeinse tremissis Schroef

fibula tremissis

ANASTA - SIVS PF AVG / VICTORIA - AVGVSTORV

Anastasius I was keizer van het Oost-Romeinse rijk van 491 tot 518.
Het linker muntje is een z.g. 'barbaarse' imitatie van het andere en is komt
van de Ostrogothen uit de tijd van Theodorik de Grote (451-526).


(klik op de linker afbeelding voor een vergroting)

Frankische tremissis

tremissis

Deze pseudo-imperiale tremissis op naam van Anastasius (491-518) vertoont de gewone beeldenaars (kop rechts, Victoria aanziend) met in de omschriften allerlei bekende elementen, maar wel in afwijkende weergave. De standaard-omschriften D N ANASTASIVS PERP AVG en VICTORIA AVGVSTORVM + CONOB zijn op de bewuste imitaties vaak niet helemaal correct en nog vaker verbasterd weergegeven, maar hier is iets anders aan de hand. Deze graveur is er niet in geslaagd de belettering voldoende klein te houden en heeft om die reden een deel van het voorzijde-omschrift maar op de keerzijde geplaatst en vervolgens het laatste standaard-onderdeeltje in de afsnede weggelaten:
   – ANASTASIVS P  (dus zonder het voorafgaande D N en het afsluitende P P AVG of PERP AVG)
   – VICTORIA AGVSTI PERPP, gevolgd door een min of meer losstaande E en I (dus zonder CONOB in de afsnede)
Het element PERP is van de voorzijde naar de keerzijde verhuisd. Verder staan er naast de Victoria-figuur een paar letters. Dat een Victoria soms vergezeld gaat van één of twee letters is bekend van een kleine 5% van dit soort munten, maar zoveel letters als hier is uniek. Er staat wel CHO of CHO–E, maar dat is geen bewijs dat dat Hoei/Huy betekent en daarom is een uitspraak in die richting voorlopig voorbarig en of die laatste E ook werkelijk iets te maken heeft met CHO, danwel gezien moet worden als een simpele verdubbeling van de E erboven, is onzeker.
Productiedatum 1e kwart 6e eeuw, productieplaats onbekend maar ongetwijfeld West-Europees.

Ostrogotische solidus

solidus

DN ANASTASIVS PP AVG / VICTORIA AVGGG

Ostrogothen onder Theodoricus 474-526. Het mini-monogrammetje links van de Victoria bestaat uit de letters RM voor Roma – het stuk werd in die plaats geslagen, vermoedelijk in de jaren 493-497. De dikke stip aan het eind van het kz-omschrift is een volkomen dichtgelopen letter, een griekse Θ (theta) die op originelen altijd een officina (werkplaats binnen het muntbedrijf) weergeeft, maar hier door sommigen ook wel geïnterpreteerd wordt als de beginletters van de naam Theodoricus; op sommige andere solidi staat op die plaats namelijk een mini-monogrammetje met de letters THDR of THDORS.

Met dank aan Arent Pol voor de beschrijving van bovenstaande munten.


Schroef

Home

Schroef